Forskare har länge undersökt att använda virus för att bekämpa cancer, men det fungerar inte bra för metastaserande cancerformer (det vill säga de som har spridit sig bortom den primära platsen) när ditt immunsystem snabbt kastrerar upplevda hot. Det kan dock finnas en lösning. Ett team av Case Western Reserve- och Emory-forskare har modifierat humant adenovirus för att skapa ett ”stealth” -vapen mot metastaserande cancer. Viktiga mutationer och proteinförändringar minskar risken för att immunsystemet inaktiverar viruset, fångar det i levern eller producerar en farlig inflammatorisk reaktion.

Tillvägagångssättet skulle inte bara vara säkrare utan skulle spara läkare från att behöva leverera virus direkt till tumörställen och kunde behandla mer än bara huvudtumören. Det kan omarbetas för olika typer av cancer och till och med inkludera gener och proteiner som främjar cancerimmunitet.

Arbetet är fortfarande tidigt och det skulle inte vara ett säkert botemedel. Tester eliminerade tumörer i vissa möss med implanterade humana lungcancerceller, men endast 35 procent verkade vara tumörfria. Det kan ta lång tid innan det finns praktiska tillämpningar, förutsatt att detta går framåt. Ändå antyder detta en framtid där läkare åtminstone kan sakta ner cancer i sena skeden och köpa patienter värdefull tid.

Läs också  Microsoft redogör för sin plan att bli ”vattenpositiv” fram till 2030