Behöver du Antivirus på en Smartwatch?

0
Naturen hos personlig teknik är att enheter som smartphones, tabletter och - ja-smartwatches är sårbara för stöld eller hacking. Så det är viktigt att...